Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, naar het model van de NBA (2013) gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Op uw eerste verzoek zal u gratis een exemplaar worden toegezonden. Klik op onderstaande hier om te PDF te downloaden.

Onze nieuwsbrief